นาฬิกายาม Guard Scan

นาฬิกายาม Guard Scan

นาฬิกายาม หรือ Guard Tour เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ รปภ. ซึ่งจะต้องเดินตรวจตราจุด

ต่างๆ ตามเวลาที่กำหนดไว้ หรืออาจนำไปประยุคใช้ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การทำงานสะอาดของแม่บ้านในจุดต่างๆ หรืออื่นๆ ที่ต้องการเก็บข้อมูลการปฎิบัติงานที่แน่นอน 

HOT LINE : 081-621-9066

นาฬิกายาม HIP GT11
14,500.00 บาท
9,500.00 บาท
  • สั่งซื้อ
นาฬิกายาม HIP GT9
9,500.00 บาท
7,500.00 บาท
  • สั่งซื้อ
นาฬิกายาม GT4
9,200.00 บาท
7,900.00 บาท
  • สั่งซื้อ
Key Tag นาฬิกายาม
75.00 บาท
50.00 บาท
  • สั่งซื้อ
Visitors: 7,428