บริการ Service Onsite

บริการ Service Onsite

บริการ onsite service เป็นบริการที่ทางร้านจัดทำขึ้นสำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถติดตั้งและเรียนรู้การใช้งาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า ระบบควบคุมประตู และ ระบบนาฬิกายาม ได้ด้วยตนเอง รวมถึงบริการแก้ไขปัญหาต่างๆ แม้ไม่ได้ซื้อสินค้าและการติดตั้งจากทางร้าน เพียงแค่ลูกค้ามีความต้องการใช้บริการก็สามารถซื้อบริการจากทางเราได้ทันทีVisitors: 7,428